Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Rens Swart, de man achter Rens Swart Orgelbouw English text Nederlandse tekst

Een hartelijke groet van Rens Swart, de man achter Rens Swart Orgelbouw! Ik ben breed geïnteresseerd en duik vaak diep in de onderwerpen die mij te pakken hebben. En ik vind het ook nog eens leuk om daarover te schrijven. Op mijn persoonlijke website is daarom dus veel te vinden en een deel daarvan neem ik hier over. Op deze pagina beschrijf ik kort wie ik ben en hoe mijn leven tot nog toe is gelopen. Ik hoop dat u dit met veel plezier leest en reacties zijn welkom!

Curriculum vitae van Rens Swart

Rens Swart bij de grootste pijp van de Conterbas 16' in OLV ter Sneeuw

Rens Swart bij de grootste pijp van de Conterbas 16' in het orgel van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Antwerpen-Borgerhout.

Nadat mijn uit Dedemsvaart (Overijssel) afkomstige ouders zich in Alphen aan den Rijn gevestigd hadden, werd ik daar geboren. Na de Roncallischool ging ik naar het Ashramcollege in Alphen aan den Rijn. Aansluitend ging ik in Leiden sterrenkunde studeren: het onderwerp fascineerde me, al ben ik nooit als amateur actief geweest, en ik was goed in exacte vakken.

Sterrenkunde, op zich wel bekend als een van de lastigste studies, ging me niet onaardig af, maar echt te pakken had het me toch niet. En er waren vele andere onderwerpen die mij enorm interesseerden en daar stak ik dan ook reuzeveel tijd in. Om maar wat te noemen: orgelspel en orgelbouw, computers en programmeren, negentiende-eeuwse architectuur en een elf jaar durend bestuurslidmaatschap van het Cuypersgenootschap. Min of meer in het zicht van de finish ben ik met sterrenkunde gestopt.

Mijn belangstelling voor en kennis van negentiende-eeuwse architectuur, plus mijn toch kennelijk wel praktische instelling, leidde ertoe dat ik werd gevraagd bestuurslid van het Cuypersgenootschap te worden. Dat waren inspirerende en enerverende tijden, die een, ook qua tijdsbeslag, semiprofessioneel karakter hadden.

Ondertussen had ik Sabine Broekhoven leren kennen, zijn we getrouwd en verhuisd van Utrecht naar Alphen aan den Rijn. In 2003 betrokken we een ruim huis op de bodem van de Haarlemmermeer en in 2011 kochten we een stijlvol jaren-zeventighuis in Dongen. In Noord-Brabant dus, waar Sabine vandaan komt.

In 1995 ben ik aan de Technische Universiteit Delft geodesie gaan studeren: de wetenschap van het meten aan (en indelen van) het aardoppervlak. Ik dacht aanvankelijk nog dat ik me ditmaal misschien beter niet met de 'harde' fysisch-mathematische kant kon bezighouden, maar uiteindelijk paste dat toch het beste bij mij. Ik ben afgestudeerd op een onderwerp dat te maken heeft met het heel precies bepalen van vervormingen en bewegingen van het aardoppervlak vanuit radarsatellieten: InSAR, door mij ook wel radarinterferometrie genoemd. Mijn scriptie had een voor een geodeet nogal hoog signaaltheoretisch gehalte en daarbij kwam mijn sterrenkundestudie goed van pas. De perfectionist in mij maakte dat ik uiteindelijk begin 2001 cum laude afstudeerde.

Na ruim een jaar bij de TU Delft gewerkt te hebben, ging ik in 2002 bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat werken vanwege mijn kennis van InSAR, de techniek waarin ik bij de TU Delft was gespecialiseerd. Gaandeweg ging ik me met veel meer bezighouden, met name op het snijvlak van remote sensing, waterkeringen en informatiebehoeftevraagstukken.

Omdat de koers van Rijkswaterstaat in sneltempo veranderde en de nadruk meer en meer op het inhuren van kennis en het hele proces daaromheen kwam te liggen, besloot ik in 2006 een bedrijf op te richten. Bij Swartvast, zoals ik het doopte, staat kennis op het gebied van (vooral geometrische) geo-informatie centraal en met name het slaan van de brug tussen deze kennis en technologie enerzijds en het gebruik ervan door (met name overheids-) organisaties anderzijds als antwoord op hun informatiebehoefte.

Ondertussen ben ik druk met onder meer orgels en auto's: ik heb verschillende posities als organist gehad en ben nu organist in Antwerpen en Dongen, ik houd me met orgelbouw bezig en heb daarvoor in 2011 Rens Swart Orgelbouw opgericht, ik weet heel veel van de Rover SD1 en de Jaguar XJ40, ik heb verschillende Daimlers en repareer en onderhoud die zelf. En over al die onderwerpen schrijf ik artikelen.

Fascinatie … en schrijven

Een bekend Nederlands spreekwoord zegt "in der Beschränkung zeigt sich der Meister" en dat is duidelijk niet aan mij besteed. Er zijn veel dingen die mij interesseren en als ik me er eenmaal in verdiep ontstaat er niet zelden een inspirerende fascinatie. De ervaring leert dat fascinatie kan leiden tot een hoge kwaliteit, hoewel perfectionisme en volharding daarbij wel helpen. De psycholoog zal echter opmerken dat een overdaad aan fascinatie soms ook licht autistische trekjes heeft …

Vervolgens schrijf ik graag – en rap – over wat mij bezighoudt en daarom houd ik het niet graag kort.

Voor deze website, die van Rens Swart Orgelbouw, lijkt me dit wel weer even genoeg, maar mocht u meer willen lezen, dan verwijs ik u naar mijn persoonlijke website, waar het bovenstaande ook aan ontleend is.

Persoonlijke website van Rens Swart: de mens, opleiding, orgelspel, orgelbouw, Rovers, Jaguars en Daimlers, Cuypersgenootschap en zo verder

Pagina nieuw 26 februari 2014. Licht aangepast mei 2017 en in februari 2018 overgenomen op Rens Swart Orgelbouw.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart